Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

CURS DE SPECIALIZARE ”ANIMATOR CENTRE DE VACANȚĂ”,

COD COR 516908, 80 ORE

.

Animatorul:

.

Ce oferim?

Un curs interactiv în care voia bună și distracția vor domina! 

Cursul este autorizat (Autorizația cu seria BR nr. 000531 din 22.10.2013) de Autoritatea Națională pentru Calificări și este recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale, și Ministerul Educaţiei Naţionale. Certificatul de absolvire şi suplimentul descriptiv vă dau dreptul de a profesa ca animator centre de vacanță. Pentru recunoşterea internaţională a certificatului de absolvire obţinut în România este necesară apostilarea (în ţarile semnatare ale Convenţiei de la Haga). În vederea aplicării apostilei de către organele competente este necesară verificarea autenticităţii certificatului de către instituţia emitentă. Pentru verificarea autenticităţii certificatului de absolvire obţinut în urma cursului de formare profesională trebuie să vă adresaţi comisiei judeţeane care a autorizat furnizorul de formare profesională.

.

Cui se adresează?
Cursul se adresează celor
care:

.

Prezentarea cursului:

Cursul are o durata de 80 de ore (30 de ore de pregătire teoretică şi 50 de ore de pregătire practică), cuprinde 12 module, structurate într-o sesiune teoretică şi o sesiune practică, şi se desfăşoară la sediul Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila. Programul este flexibil putând fi adaptat nevoilor participanţilor:

Pentru obţinerea certificatului de absolvire, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, participanţii vor susţine un examen de absolvire bazat pe o probă practică.

.

Formatorii noştri:

Au o vastă experienţă teoretică şi practică în domeniul pedagogiei, psihologiei, economiei și turismului, fiind certificaţi și ca Formatori.

.

Obiectivele cursului de formare:


Metoda de training:
Cursul este interactiv şi are un pronunţat caracter aplicativ, concentrându-se pe implicarea activă a participanților în pregătirea și gestionarea activităților în centrele de vacanță și nu numai. El se axează pe aplicarea directă a conceptelor, instrumentelor şi tehnicilor învăţate în cadrul sesiunilor teoretice, combinând experienţa și
expertiza unor profesionişti care lucrează de peste 10 de ani în învățământ cu metodolgii eficiente și testate de animare a grupurilor. Astfel, pe parcursului acestui program de formare profesională vor fi abordate, fără a se limita însă la acestea:

Se va acorda o atenţie deosebită aplicațiilor practice. După absolvire, participanţii vor dobândi următoarele competenţe profesionale, care le vor permite să lucreze ca animatori centre de vacanță:

1.    Comunicarea interactivă;

2.    Munca în echipă;

3.    Dezvoltarea profesională proprie;

4.    Planificarea activităţii zilnice;

5.    Aplicarea NPM şi NPSI;

6.    Asigurarea securităţii participanţilor la activităţi;

7.    Elaborarea proiectelor de sejur;

8.    Organizarea sejururilor în centrele de vacanţă;

9.    Pregătirea desfăşurării activităţilor în centrele de vacanţă;

10. Desfăşurarea activităţilor în centrele de vacanţă;

11. Gestionarea regimului zilnic de viaţă al participanţilor;

12. Promovarea activităţilor din centrele de vacanţă.

 

Materiale de curs:

 

Condiţii de acces:
Studii în învăţământul liceal absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat.

 

Actele necesare înscrierii la curs sunt: B.I./C.I.; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); diploma de studii; cerere de înscriere tip.

 

N.B. Înscrierea presupune predarea tuturor documentelor menţionate mai sus responsabilului de curs al Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila. Simpla manifestare a interesului faţă de acest curs, exprimată telefonic sau prin e-mail, nu echivalează cu înscrierea.

 
Taxa de participare este de: 650 lei/participant (poate fi platită în 2 rate).

Pentru cursurile autorizate de ANC nu se aplică TVA la taxa de înscriere, conform art. 43 din O.G. nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Preţul include participarea la curs, materialele de curs, examinarea şi eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv).

 

Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform O.G. nr. 129/2000, fiind curs autorizat de ANC.

.

Relaţii şi înscrieri la sediul Fundaţiei: Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter (lângă Arhivele Statului/la 300 m de Casa Tineretului); tel. 0239/616.696, fax: 0239/612.142, e-mail: centru@cdimm.ro.