Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR, INDUSTRIE HOTELIERĂ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI COMERŢ

Proiect POSDRU/80/2.3/S/55526

 

1. DESCRIEREA PROIECTULUI:

S.C. MONOPRIX S.R.L.–Şcoala „Bella Italia” implementează în parteneriat cu Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (C.D.I.M.M.) Brăila proiectul „FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR: INDUSTRIE HOTELIERĂ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI COMERŢ”. Acest proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3. „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”.

 

Echipa de proiect a beneficiarului:

Manager proiect: Anca Maria Zamfir
Asistent manager: Carmen Neagu
Coordonator instruire: Alina-Georgiana Grigore
Consilier tehnic: Iulian Zamfir
Asistent în relaţii publice şi comunicare: Dragomir Carmen-Cristina
Responsabil financiar: Alina Larisa Pascaru
Consilier juridic: Dorian Rais
Administrator baze de date: Ţinteanu Bogdan

 

Echipa de proiect a partenerului:

Consilier orientare privind cariera: Lucica Curcumeli
Consilier orientare privind cariera: Virgil Curcumeli
Consultant în management: Gabriela Cauciuc
Coordonator instruire partener: Adrian-Florin Stoian

 

Perioada de implementare a proiectului: 01.07.2010 – 30.06.2013

Valoarea totală a proiectului este de 2.261.308 lei, din care 113.066 lei reprezintă contribuţia solicitantului, iar 2.148.242 lei reprezintă finanţarea nermabursabilă din Fondul Social European.

2. OBIECTIVE:

Obiectivul general:

Creşterea participării persoanelor angajate la programe de formare profesională continuă în vederea obţinerii unei calificări complete şi actuale în corelare cu cerinţele pieţei muncii.

 

Obiective specifice:

Promovarea accesului la programe relevante de formare profesională continuă pentru 576 de angajaţi din 2 regiuni de dezvoltare.

 

Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 576 de angajaţi din 2 regiuni de dezvoltare până la finalizarea proiectului în meseriile de Bucătar, Cofetar-patiser, Ospătar, Lucrător în hoteluri/cameristă,Tehnician în turism, hotel şi alimentaţie/recepţioner şi Lucrător în comerţ.

3. ACTIVITĂŢI:

 1. Campanii de informare cu privire la fomarea profesională continuă (FPC);
 2. Furnizarea de servicii de informare, consiliere şi orientare profesională;
 3. Autorizarea în vederea furnizării de programe de formare profesională continuă (pentru meseriile de Lucrător în hoteluri/cameristă, nivelul I de calificare, Tehnician în turism, hotel şi alimentaţie/recepţioner, nivelul III de calificare, şi Lucrător în comerţ, nivelul I de calificare) şi în vederea validării şi certificării competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale (pentru meseriile de Bucătar, Cofetar-patise şi Ospătar);
 4. Furnizarea de programe de formare profesională continuă pentru calificarea şi/sau recalificarea angajaţilor;
 5. Validarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale;
 6. Schimb de experienţă şi diseminare de bune practici cu privire la FPC a angajaţilor;
 7. Managementul proiectului; Campania de informare şi publicitate; Achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări.

4. REZULTATE AŞTEPTATE:

 1. Vor fi organizate 5 Campanii de informare cu privire la FPC, la care vor participa minim 100 de persoane.
 2. Minim 576 de angajaţi vor beneficia de servicii de informare, consiliere şi orientare profesională.
 3. Vor fi autorizate 3 programe de formare profesională pentru meseriile de: “Lucrator în hoteluri/cameristă”, “Tehnician în turism, hotel şi alimentaţie/recepţioner” şi “Lucrător în comerţ”. De asemenea, autorizarea centrului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale se va realiza pentru 3 calificări: Bucătar, Cofetar-patiser şi Ospătar.
 4. Minim 610 angajaţi vor participa la 31 de programe de formare profesională continuă pentru calificare şi/sau recalificare. De asemenea, se previzionează că cel puţin 576 de participanţi vor obţine certificate de calificare.
 5. Din cele 30 de persoane participante la procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale, se previzionează că cel puţin 27 vor obţine certificate de competenţe profesionale.
 6. Vor fi organizate 4 ateliere culinare în vederea schimbului de experienţă şi diseminării de bune practici cu privire la FPC a angajaţilor.

5. GRUPUL ŢINTĂ:

Va fi format din 640 de angajaţi(bărbaţi şi femei), din care:

 

ATENŢIE!!!

Acest proiect se adresează angajaţilor din toate sectoarele economice, cu excepţia administraţiei publice si educaţiei, având în vedere că:

6. ACHIZIŢII: 

 1. Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Materiale consumabile (inclusiv toner) Invitatie de participare consumabile TONER.pdf - data postarii 02.09.2010.
 2. Anunt atribuire Materiale consumabile (inclusiv toner) - cdimm.ro/media/Anunt%20Toner.pdf- data postarii 08.09.2010.
 3. Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Materiale consumabile - papetărie;Invitatie de participare papetarie.pdf- data postarii 10.09.2010.
 4. Anunt atribuire Materiale consumabile - papetarie - cdimm.ro/media/Anunt%20Papetarie.pdf- data postarii 16.09.2010.
 5. Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Licenta de teste psihologice Invitatie LICENTA TESTE.pdf- data postarii 06.10.2010.
 6. Anunt atribuire Licenta de teste psihologice - cdimm.ro/media/Anunt%20Licenta.pdf- data postarii 14.10.2010.
 7. Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica "Materiale consumabile - papetărie" - data postarii 05.01.2012.
 8. Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica "Materiale consumabile (inclusiv toner)" - data postarii 06.01.2012.
 9. Anunt atribuire "Materiale consumabile - papetărie" - data postarii 13.01.2012.
 10. Anunt atribuire "Materiale consumabile (inclusiv toner)" - data postarii 16.01.2012.

7. CONTACT:

Pentru orice informaţii, ne puteţi contacta zilnic între orele 9:30 - 16:30, direct la sediile firmelor partenere în proiect sau telefonic ori prin poşta electronică.

 

S.C. MONOPRIX S.R.L. - ŞCOALA “BELLA ITALIA”

Str. Plevna, nr. 176, Brăila
Tel./ fax: 0239/ 610558
E-mail: monoprix@bella-italia.ro
Web site: www.formare-ospitalitate.ro
Înscrieri la:0747/ 117773
E-mail: alina.grigore@bella-italia.ro

 

 

Fundaţia C.D.I.M.M. Brăila

Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter, Brăila
Tel. 0239/ 616696, 0371/ 302941, Fax: 0239/ 612142
Web site: www.cdimm.ro
E-mail: centru@cdimm.ro