Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

proiect_finantat_phare

Proiectul “ PROMOVAREA CAPITALULUI UMAN PRIN FORMARE
PROFESIONALA CONTINUA”

- Phare 2004 -

Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila a derulat în perioada 23.01.2007 – 22.01.2008 proiectul ‘’Promovarea Capitalului Uman prin Formare Profesională Continuă’’, Phare/2004/016 – 772.04.02.215, finanţat prin Programul‘’ Phare 2004 - Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea Capitalului Uman ‘’.

Implementarea proiectului s-a realizat împreuna cu S.C. BARDROM SECURITY S.R.L. Brăila, în calitate de Partener.

Scopul proiectului a constat în dezvoltarea continuă a abilităţilor persoanelor angajate prin organizarea de programe de formare profesională pentru 132 de salariaţi din cadrul întreprinderilor, inclusiv al IMM-urilor, pentru a se adapta mai uşor la dinamica pieţei concurenţiale în contextul deficitului de competenţe identificat pe piaţa muncii .

Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de 132 de salariaţi (bărbaţi şi femei) din întreprinderi, inclusiv din IMM-uri din Judeţul Brăila şi a fost format atât din personal de execuţie cât şi din personal de conducere(de pe toate nivelurile manageriale).

Principalele rezultate ale proiectului:

  • 24 de angajaţi au fost iniţiati în ocupaţia de ’’Agent vânzări’’;
  • 29 de angajaţi (24 previzionaţi) au fost perfectionaţi în ocupaţia de ’’ Inspector protecţia muncii ’’;
  • 86 de angajaţi au fost calificaţi în meseria de ’’ Agent pază şi ordine ’’ .

 

Bugetul total s-a ridicat la suma de 48.140 Euro, din care 38.512 Euro a reprezentat contribuţia Autorităţii Contractante. Proiectul s-a desfaşurat pe o perioadă de 12 luni.

Persoană de contact – Lucia Curcumeli, Manager Proiect
tel : 0239 616696 ; fax : 0239 612142

E-mail : centru@cdimm.ro ;
phare2004
phare2004
phare2004