Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

Proiecte derulate in ultimii 13 ani

Titlu Proiect - Obiective Finanţator Anul
Proiectul Dezvoltă-te profesional cu noi!- Are ca scop promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă existentă la toate nivelurile ierarhice din întreprinderi, în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă. Competitivitatea capitalului uman este direct influenţată de nivelul de educaţie. Continuare Finantat de Uniunea Europeana prin Programul ‘’ Phare 2006 – Coeziune Economică şi Socială- Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă ‘’ 02.12.2008 – 01.10.2009
Proiectul O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU- Are ca scop creşterea potenţialului general al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin intensificarea măsurilor active şi preventive pentru ocuparea forţei de muncă destinate şomerilor tineri, de lungă durată şi persoanelor aflate in căutarea unui loc de muncă din mediul rural şi persoane ocupate in agricultură cu venituri reduse (barbaţi şi femei) din judeţul Brăila. Continuare Finantat de Uniunea Europeana prin Programul ‘’ Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială- Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri active pentru ocupare ‘’ 03.01.2008 – 31.12.2008
Proiectul DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂŢII ANGAJAŢILOR PRIN FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE - Are ca scop creşterea potenţialului economic şi social al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin creşterea adaptabilităţii şi competitivităţii forţei de muncă angajate, îmbunătăţirea accesului personalului angajat la educaţie şi la sistemul de formare profesională continuă.Continuare Finantat de Uniunea Europeana prin Programul ‘’Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială- Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă‘’ 03.01.2008 – 31.12.2008
Proiectul ACCES- Are ca scop intensificarea programului personalizat de măsuri active şi preventive pentru ocuparea forţei de muncă, concentrate pe solicitanţi de loc de muncă, prin apropierea serviciilor de ocupare de beneficiari sau potenţiali beneficiari, printr-o abordare proactivă, o atitudine deschisă şi o mai buna evaluare a situaţiei şomajului, precum şi identificarea rezervei de forţă de muncă din judetul Brăila, preponderent din mediul rural. Continuare Finantat de Uniunea Europeana prin Programul ‘’ Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială- Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri active pentru ocupare ‘’ 03.01.2008 – 30.09.2008
Proiectul EuroRural- Are ca scop diseminarea informatiei europene, structurata pe diverse teme ( ex: valori europene, programe de finantari ), in 4 localitati ( comunele: Baraganul, Tufesti, Vadeni si orasul Insuratei) din judetul Braila. Adaptarea informatiei europene la nevoile a trei grupuri specifice ( copii, populatie activa, populatie pasiva ) din aceste localitati. Continuare Finantat de Uniunea Europeana prin Programul de Micro – Proiecte “Fondul Europa” 22.12.2006 – 22.11.2007
Proiectul Promovarea Capitalului Uman prin Formare Profesionala Continua - Are ca scop dezvoltarea continua a abilitatilor persoanelor angajate prin organizarea de programe de formare profesionala pentru 132 de salariati din cadrul intreprinderilor, inclusiv al I.M.M. - urilor, pentru a se adapta mai usor la dinamica pietei concurentiale in contextul deficitului de competente identificat pe piata muncii.Continuare Comisia Europeana prin Programul Phare 2004 - Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Resurselor Umane 23.01.2007 – 23.01.2008
Proiectul Masuri active de ocupare . - A avut ca scop cresterea sanselor de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca prin dezvoltarea de noi abilitati profesionale, sporirea nivelului de informare, orientare profesionala si instruire vocationala precum si consiliere si instruire antreprenoriala pentru inceperea unei afaceri . Proiectul s-a derulat in Judetul Braila. Continuare Comisia Europeana prin Programul Phare 2003 - Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Resurselor Umane 01.03.2006 – 28.02.2007
Proiectul Instruirea managerilor pentru excelenta in afaceri - A avut ca scop dezvoltarea abiltatilor manageriale esentiale pentru asigurarea succesului, performantei si competitivitatii unei firme, pentru adaptarea sa la mediul economic concurential; Romania, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est . Continuare Comisia Europeana prin Programul Phare 2002 - Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Resurselor Umane 2005- februarie 2006
Proiectul SISTEM INTEGRAT DE MASURI ACTIVE DE OCUPARE- A avut ca scop cresterea sanselor de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca prin dezvoltarea de noi abilitati profesionale, sporirea nivelului de informare, orientare profesionala si instruire vocationala precum si consiliere si instruire antreprenoriala pentru inceperea unei afaceri . Proiectul s-a derulat in Municipiul Braila . Continuare Finantat de Uniunea Europeana prin Programul Phare 2002 - Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Resurselor Umane 2004- 2005
Proiectul PACHET INTEGRAT DE MASURI ACTIVE PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI IN REGIUNEA 2 RICOP- COMPONENTA MASURI ACTIVE DE OCUPAREA FORTEI DE MUNCA (MAO)- A avut ca scop cresterea sanselor de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca prin dezvoltarea de noi abilitati profesionale, sporirea nivelului de informare, orientare profesionala si instruire vocationala precum si consiliere si instruire antreprenoriala pentru inceperea unei afaceri . Proiectul s-a derulat in Municipiul Braila . Continuare Finantat de Uniunea Europeana prin Programul PHARE- RICOP Restructurare – Industriala si Reconversie Profesionala - Masuri Active pentru Combaterea Somajului. Programul PHARE – RICOP/MAO 2003
Proiectul SISTEM PARTICIPATIV PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICA LOCALA DURABILA- Localizare: orasul Insuratei, comuna Baraganu, comuna Tufesti, comuna Vadeni din judetul Braila. A avut ca scop imbunatatirea situatiei socio-economice din cele 4 localitati prin actiunea concertata asupra urmatoarelor aspecte: -relatia dintre administratia publica, cetateni si organizatii ale societatii civile;- informatiile cu rol de catalizator al dezvoltarii comunitatilor vizate;- calitatea si adecvarea serviciilor de consultanta. Continuare Finantat de GRASP (Reforma Administratiei Publice prin Parteneriate Durabile) /DAI cu fonduri din partea Guvernului Statelor Unite prin Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID) 2003-2004
Proiectul CALITATE INAINTE DE TOATE- A avut ca scop intarirea capacitatii I.M.M.-urilor client din grupul tinta, si anume S.C. HIDROTECH CONSULT S.R.L.Braila , S.C. TEHNONAV – Santier Naval de Constructii si reparatii nave S.A. Braila, S.C. ELECTRON S.R.L. Braila, in domeniul marketingului, a managementului calitatii, a utilizarii tehnicii de calcul si comunicatiei. Continuare Finantat de Uniunea Europeana prin Programul Phare Coeziune Economica si Sociala – Schema de consultanta si instruire pentru I.M.M. –uri 2003-2004
Proiectul SERVICII DE OCUPARE - TEHNICI DE CAUTARE A UNUI LOC DE MUNCA/JOB CLUB- A avut ca scop reducerea somajului din localitatea Braila. Diminuarea impactului social negativ al restructurarii prin dezvoltarea abilitatilor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Modificarea psihologiei somerilor privind abordarea reintegrarii pe piata muncii . Continuare Finantat de Banca Mondiala/AJOFM Braila prin “Programul de Redistribuire a Fortei de Munca” in cadrul Masurii Active : Servicii de Ocupare 2002-2003