Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila


Sigla_UE   sigla_bardrom

Proiectul DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂŢII ANGAJAŢILOR
PRIN FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE

S.C. BARDROM SECURITY S.R.L. derulează in perioada 03.01.2008 – 31.12.2008 proiectul „DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂŢII ANGAJAŢILOR PRIN FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE’’, finanţat prin Programul ‘’Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială- Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă‘’, linia de buget Phare/2005/017 – 553.04.02.02.01.216


Implementarea proiectului se realizează împreună cu Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Brăila în calitate de Partener..

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea potenţialului economic şi social al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin creşterea adaptabilităţii şi competitivităţii forţei de muncă angajate, îmbunătăţirea accesului personalului angajat la educaţie şi la sistemul de formare profesională continuă.


Grupurile ţintă ale proiectului sunt formate din 88 de salariaţi (bărbaţi şi femei) din intreprinderi, inclusiv din IMM-uri, din judeţul Brăila.


Activităţile principale sunt: crearea cadrului organizaţional şi asigurarea logisticii; campanie de promovare a proiectului; recrutarea şi înscrierea grupului ţintă; autorizarea S.C. BARDROM SECURITY S.R.L. pentru cursurile de perfecţionare în domeniul protecţiei mediului şi a Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila pentru cursurile de perfecţionare în domeniul managementului proiectelor; formarea profesională prin cele 7 cursuri propuse şi managementul proiectului.

Rezultate estimate: 88 de persoane (bărbaţi şi femei) din cadrul grupurilor ţintă pregătiţi din care:

  • 12 angajaţi iniţiati în ocupaţia de ’’Agent vânzări”;
  • 12 angajaţi instruiţi în domeniul “Protecţiei mediului”;
  • 24 angajaţi iniţiaţi în domeniul “Securităţii şi sănătăţii muncii” – nivel de bază (Brăila, Ianca);
  • 12 angajaţi instruiţi în domeniul “Managementului proiectelor”;
  • 28 angajaţi calificaţi în ocupaţia de “Agent pază şi ordine”.

Cel puţin 78 de persoane să obţină certificate de absolvire/calificare recunoscute de catre MMFES şi MEC în cadrul celor 7 cursuri din domeniile menţionate.

Bugetul total se ridică la suma de 50.864 Euro, din care 39.164 Euro reprezintă contribuţia Autorităţii Contractante şi 11.700 Euro contribuţie proprie. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 12 luni.

Persoană de contact – Vasile BÂRDĂ, Manager Proiect
Mob. 0724289123
E-mail : vasile.barda@yahoo.com ;

deschidere1

deschidere2