Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

proiect_finantat_phare

Proiectul O şansă pentru viitorul tău!

Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Brăila a derulat in perioada 03.01.2008 – 31.12.2008 proiectul „O şansă pentru viitorul tău’’, finanţat prin Programul‘’ Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială- Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri Active pentru Ocupare ‘’, linia de buget Phare/2005/017 – 553.04.02.01.01.203.

Implementarea proiectului s-a realizat împreună cu S.C. BARDROM SECURITY S.R.L. Brăila şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila în calitate de Parteneri.

 

Scopul proiectului a constat in creşterea potenţialului general al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin intensificarea măsurilor active şi preventive pentru ocuparea forţei de muncă destinate şomerilor tineri, şomerilor de lungă durată şi persoanelor aflate in căutarea unui loc de muncă din mediul rural şi persoane ocupate in agricultură cu venituri reduse (barbaţi şi femei) din judeţul Brăila.

 

Grupurile ţintă initiale ale proiectului au fost formate din 100 de şomeri (barbaţi şi femei) din judeţul Brăila, structurate astfel:

 • 95% - şomeri tineri cu vârsta intre 15 şi 24 de ani (categorii: persoane care au părăsit şcoala fără calificări sau cu un nivel scăzut de calificare, sau cu calificări ce nu mai sunt cerute pe piaţa forţei de muncă);
 • - şomeri de lungă durată (tineri şomeri:15-24 de ani) după 6 luni de la intrarea in şomaj şi adulţi şomeri(25 – 64 de ani);
 • 5% persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural şi persoane ocupate în agricultură cu venituri scăzute care au dorit să revină sau să intre pe piaţa forţei de muncă.


Principalele rezultate ale proiectului:

 • 12 şomeri au fost iniţiati în ocupaţia de ’’Agent vânzări”;
 • 13 şomeri au fost iniţiati în ocupaţia de “Vânzător”;
 • 11 şomeri au fost perfecţionaţi în ocupaţia de “Inspector de specialitate protecţia muncii”;
 • 10 şomeri au fost specializaţi în ocupaţia de “Manager de proiect”;
 • 18 şomeri au fost calificaţi în meseria de “Agent pază şi ordine”;
 • 24 şomeri au fost instruiţi în “Tehnici de căutare a unui loc de muncă”;
 • 12 şomeri au beneficiat de “Instruire şi consultanţă pentru începerea unei afaceri”;
 • 25 de şomeri au fost mediaţi ;
 • peste 150 de persoane au fost informate si consiliate profesional.

 

Bugetul total s-a ridicat la suma de 49.000 Euro, dintre care 44.080 Euro a reprezentat contribuţia Autorităţii Contractante. Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 12 luni.

 

Persoană de contact – Lucia Curcumeli, Manager Proiect
tel : 0239 / 616696 ; fax : 0239 / 612142
E-mail : centru@cdimm.ro