Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

proiect_finantat_phare

Proiectul Dezvoltă-te profesional cu noi!

Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Brăila va derula în perioada Decembrie 2008 – Septembrie 2009 proiectul „Dezvoltă-te profesional cu noi’’, finanţat prin Programul‘’ Phare 2006 – Coeziune Economică şi Socială- Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă ‘’, linia de buget Phare/2006/018 – 147.04.02

Implementarea proiectului se va realiza împreună cu S.C. BARDROM SECURITY S.R.L. Brăila, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila şi S.C.Cometam S.R.L. Bucureşti în calitate de Parteneri.

 

Scopul proiectului constă în promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă existentă la toate nivelurile ierarhice din întreprinderi, în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă. Competitivitatea capitalului uman este direct influenţată de nivelul de educaţie. Creşterea competitivităţii este posibilă numai în condiţiile îmbogăţirii cunoştinţelor şi competenţelor pe tot parcursul vieţii, actualizării stocului individual de cunoştinţe şi competenţe şi adaptării calificărilor la cerinţele în permanentă schimbare ale pieţei muncii.

 

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de minim 70 de angajaţi (bărbaţi şi femei) din personalul operativ propriu din întreprinderile de stat sau private, cât şi toate nivelurile manageriale din întreprinderi (management de vârf, mediu şi de linie), inclusiv din IMM – uri, din judeţul Brăila.


Principalele rezultate ale proiectului:
- va creşte nivelul de cunoştinţe şi competenţe al forţei de muncă, vor fi dobândite competenţe noi, în concordanţă cu necesităţile identificate pe piaţa muncii aflată în permanentă evoluţie/ schimbare, pentru un număr de minim 70 de angajaţi (bărbaţi şi femei) din grupul ţintă în urma susţinerii urmatoarelor cursuri de formare profesională:

  • 1 curs de iniţiere în ocupaţia de „Agent vânzari” la care vor participa minim 12 angajaţi;
  • 1 curs de perfecţionare în ocupaţia de „Inspector de specialitate protecţia muncii” la care vor participa minim 12 angajaţi;
  • 1 curs de specializare în ocupaţia de „Manager de proiect” la care vor participa minim 12 angajaţi;
  • 1 curs de calificare în meseria de „Agent paza şi ordine” la care vor participa minim 14 de angajaţi;
  • 1 curs de initiere in ocupatia de „Vânzător” la care vor participa minim 12 angajaţi;
  • 1 curs de specializare in ocupatia „Manager al sistemelor de management al calităţii” la care vor participa minim 12 angajaţi;
  • 1 curs de specializare in ocupatia „Auditor în domeniul calităţii” la care vor participa minim 12 angajaţi.

Bugetul total se ridică la suma de 47.050 Euro, din care 41.550 Euro reprezintă contribuţia Autorităţii Contractante. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 10 luni.

 

Persoană de contact – Lucia Curcumeli, Manager Proiect
tel : 0239 / 616696 ; fax : 0239 / 612142
E-mail : centru@cdimm.ro ;