Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

      Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Braila (CDIMM Braila) infiintat in anul 1994, cu o experienta de peste 15 ani in elaborarea si implementarea de proiecte cu finantari nerambursabile, va ofera consultanta in vederea accesarii fondurilor nerambursabile nationale si europene, in urmatoarele domenii:
• Identificarea surselor de finantare nerambursabila
• Intocmirea propunerii de finantare (cerere de finantare si anexe)
• Asistenta tehnica in implementare (sprijin pentru indeplinirea obligatiilor contractuale asumate fata de finantatorul proiectului: coordonarea activitatilor pentru a obtine rezultatele specificate in proiect, gestionarea eficienta a resurselor alocate in conformitate cu procedurile proiectului, monitorizarea bugetului si a indicatorilor de progres, raportarea periodica solicitata de finantator, cereri de rambursare etc.)
Beneficiind de expertiza unor consultanti cu vasta experienta, certificati in domeniul Fondurilor Structurale, si al Managementului de Proiect CDIMM Braila elaboreaza proiecte pentru accesarea fondurilor structurale si alte finantari nerambursabile, in cadrul:
- Programului Operational Regional (POR) - Masura 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
- Programului Operational Sectorial – Cresterea competitivitatii Economice (POS CCE)
- Programului Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
- Fondului European Agricol pentru Devoltare Rurala (FEADR)
- Schemei de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea IMM-urilor in baza H.G.1164/2007 (finantare de la bugetul de stat prin Ministerul Finantelor Publice)

     Va prezentam, in rezumat, una din schemele de finantare pentru IMM-uri (microintreprinderi), activa:
1. Programului Operational Regional 2007-2013 (POR), Domeniul major de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” (depunere continua pana la depasirea cu 50% a fondurilor alocate pentru acest apel ; website POR : www.inforegio.ro)
• Cheltuieli eligibile:
- Cheltuieli de constructii si instalatii
- Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente si tehnologii noi
- Cheltuieli cu achizitionarea sistemelor IT(inclusiv a programelor informatice)
- Cheltuieli cu servicii de consultanta
- Cheltuieli aferente activitatilor de audit si de publicitate si informare
- Cheltuieli diverse si neprevazute
• Categorii de beneficiari eligibili :
Societati comerciale sau societati cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, localizate in mediul urban, care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei, serviciilor sau constructiilor, au desfasurat activitate economica pe o perioada de cel putin un an fiscal si au obtinut profit din exploatare. Lista domeniilor de activitate pentru care se acorda finantare nerambursabila este prezentata in Ghidul solicitantului.
• Valoarea minima si maxima a proiectului:
Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre
100.000 lei si 3.000.000 lei.
• Valoarea finantarii nerambursabile poate reprezenta maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 Euro (si de 100.000 Euro in cazul intreprinderilor din domeniul transportului rutier- transport de marfa si transport de calatori pe cale rutiera)
• Contributia minima a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30% din valoarea eligibila a proiectului.


De retinut: Se acorda prefinantare beneficiarilor in procent de maxim 35% din valoarea totala a finantarii nerambursable.