Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

CURS DE SPECIALIZARE ”COMPETENȚE ANTREPRENORIALE”, 60 ORE

DATA DE ÎNCEPERE A CURSULUI: 04 MARTIE 2019

DATA PREVIZIONATĂ DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE ABSOLVIRE: 26 MARTIE 2019

.

Nu este suficientă o idee bună, ci, pentru a avea succes, un antreprenor are nevoie şi de o pregătire temeinică. Din acest motiv, Fundaţia C.D.I.M.M. Brăila vă invită să participaţi la un curs practic în cadrul căruia veţi învăţa să vă gestionaţi propria afacere.

Cursul este autorizat (Autorizația cu seria BR nr. 000530 din 22.10.2013) de Autoritatea Națională pentru Calificări și este recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, și Ministerul Educaţiei Naţionale. Certificatul de absolvire şi suplimentul descriptiv vă dau dreptul de a profesa ca manager de proiect. Pentru recunoşterea internaţională a certificatului de absolvire obţinut în România este necesară apostilarea (în ţarile semnatare ale Convenţiei de la Haga). În vederea aplicării apostilei de către organele competente este necesară verificarea autenticităţii certificatului de către instituţia emitentă. Pentru verificarea autenticităţii certificatului de absolvire obţinut în urma cursului de formare profesională trebuie să vă adresaţi comisiei judeţeane care a autorizat furnizorul de formare profesională.

.

Cui se adresează?

Cursul se adresează celor care:

.

Prezentarea cursului:

Cursul are o durata de 60 de ore (30 de ore de pregătire teoretică şi 30 de ore de pregătire practică), cuprinde 12 module, structurate într-o sesiune teoretică şi o sesiune practică, şi se desfăşoară la sediul Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila. Programul este flexibil putând fi adaptat nevoilor participanţilor:

Pentru obţinerea certificatului de absolvire, eliberat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, participanţii vor susţine un examen de absolvire bazat pe o probă practică.

.

Formatorii noştri:

Au o vastă experienţă teoretică şi practică în domeniul consultanţei în afaceri, accesării fondurilor rambursabile şi nerambursabile, şi implementării de proiecte.

.

Obiectivele cursului de formare:

.

Metoda de training:
Cursul este interactiv şi are un pronunţat caracter aplicativ.
Pe parcursului acestui program de formare profesională vor fi abordate, fără a se limita însă la acestea, următoarele tematici:

După absolvire, participanţii vor dobândi următoarele competenţe profesionale:

1.      Antreprenoriatul;

2.      Analiza afacerii;

3.      Elaborarea unui plan de afaceri;

4.      Accesarea surselor de finanţare a afacerii;

5.      Înfiinţarea unei firme;

6.      Managementul financiar;

7.      Managementul resurselor umane;

8.      Marketingul afacerii;

9.      Negocierea.

.

Materiale de curs:

 

Condiţii de acces:
Studii gimnaziale (VIII clase).

 

Actele necesare înscrierii la curs sunt: B.I./C.I.; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); diploma de studii; fișă de înscriere tip.

 

N.B. Înscrierea presupune predarea tuturor documentelor menţionate mai sus responsabilului de curs al Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila. Simpla manifestare a interesului faţă de acest curs, exprimată telefonic sau prin e-mail, nu echivalează cu înscrierea.

 
Taxa de participare este de: 400 lei/participant (poate fi platită în 2 rate).

Pentru cursurile autorizate de ANC nu se aplică TVA la taxa de înscriere, conform art. 43 din O.G. nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Preţul include participarea la curs, materialele de curs, examinarea şi eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv).

 

Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform O.G. nr. 129/2000, fiind curs autorizat de ANC.

.

Relaţii şi înscrieri la sediul Fundaţiei: Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter (lângă Arhivele Statului/la 300 m de Casa Tineretului); tel. 0239/616.696, fax: 0239/612.142, e-mail: centru@cdimm.ro.