Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

CEL MAI MIC PREŢ DE PE PIAŢĂ! 680 LEI!!!

CURS DE PERFECŢIONARE ”INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ”, COD COR 325723, 80 ORE

DATA PREVIZIONATĂ DE ÎNCEPERE A CURSULUI: 26 AUGUST 2019

DATA PREVIZIONATĂ DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE ABSOLVIRE: 23 SEPTEMBRIE 2019

 
Conform legislaţiei naţionale armonizată cu cea europeană, angajatorul trebuie să evalueze riscurile legate de sănătatea şi securitatea participanţilor la procesul muncii, să prevadă măsuri pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor, să informeze şi să consulte lucrătorii asupra riscurilor şi a măsurilor dispuse, asigurând participarea acestora la procesul prevenirii riscurilor. În acest context, cursul de formare profesionala în ocupaţia de "Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă", organizat de Fundaţia C.D.I.M.M. Brăila, vine în întâmpinarea nevoii angajatorilor şi a lucrătorilor desemnaţi de a organiza activitatea de prevenire şi cea de protecţie din întreprinderi şi/sau unităţi. Cursul este autorizat de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și este recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, și Ministerul Educaţiei Naționale.

Cui se adresează?

 

Avantaje pentru angajator:

       

Potrivit H.G. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006:

Art. 20
(1) Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie scrisă a angajatorului.


(2) “Angajatorul va desemna lucrătorul (pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie) numai din rândul lucrătorilor cu care are încheiat contract individual de muncă cu normă întreagă.”

Art. 21
 “Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit prevederilor art. 49 (…).”


Art. 23.
(1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 (…) şi, după  caz, alţi lucrători.


Art. 32.
(1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 (…) şi, după  caz, alţi lucrători.


Art. 49
(1) Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare   nivelului mediu  sunt:
a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologica în profil tehnic;
b) curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, (…) cu o durata de cel putin 80 de ore.

  

Avantaje pentru salariaţi:

 

Avantaje pentru societate:

 

Prezentarea cursului:
Cursul are o durată de 80 de ore şi este structurat într-o sesiune teoretică şi aplicții practice. Pentru obţinerea certificatului de absolvire eliberat de
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, participanţii vor sustine un examen de absolvire bazat pe un test scris.

Obiectivele cursului de formare:

 

Metoda de training:
Cursul este interactiv şi se concentrează pe aprofundarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. După absolvire, participanţii vor dobândi următoarele competenţe profesionale, care le vor permite să lucreze în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Unităţi de competenţe generale:

1.    Dezvoltarea profesională;

2.    Planificarea activităţilor proprii;

Unități de competență specifice:

1.    Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie;

2.    Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă;

3.    Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

4.    Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

5.    Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;

6.    Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;

7.    Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;

8.    Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

9.    Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă. 

 

Materiale de curs:

 

Condiţii de acces:

Minim studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologica în profil tehnic ori studii superioare de scurtă/lungă durată în profil tehnic.

 

Actele necesare înscrierii la curs sunt: B.I./C.I.; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); diploma de studii; fișă de înscriere tip.

 

N.B. Înscrierea presupune predarea tuturor documentelor menţionate mai sus responsabilului de curs al Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila. Simpla manifestare a interesului faţă de acest curs, exprimată telefonic sau prin e-mail, nu echivalează cu înscrierea.

 
Taxa de participare este de: 680 lei/participant (poate fi platită în 2 rate).

Menţionăm că în acest preţ sunt incluse şi suportul de curs, taxele de examinare si de eliberare a certificatului de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv.

 

Pentru cursurile autorizate de ANC nu se aplica TVA la taxa de înscriere, conform art. 43 din O.G. nr. 129/ 2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Preţul include participarea la curs, materialele de curs, examinarea şi eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv).

 

Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit, conform O.G. nr. 129/2000, fiind curs autorizat de ANC.

 

Relaţii şi înscrieri la sediul Fundaţiei: Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter (lângă Arhivele Statului/la 300 m de Casa Tineretului); tel. 0239/616.696, fax: 0239/612.142, e-mail: centru@cdimm.ro.