Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

CURS DE CALIFICARE NIVELUL I, "LUCRATOR IN COMERT" (VÂNZĂTOR), COD COR 5220.1.1, 360 ORE

 
 
Potrivit Standardului Ocupaţional (SO), Lucrătorul în comerţ (Vânzătorul) este persoana care prezintă produsele şi serviciile aferente vânzării, întocmeşte documente specifice activităţii de vânzare (facturi, chitanţe, borderouri etc.), promovează imaginea standului, menţine stocurile de rezervă, verifică stocurile cu vânzările, comunică cu clienţii, creează mediul ambiental necesar vânzării, efectuează vânzarea, încasează contravaloarea mărfii (chitanţă, document intern, dispoziţie de livrare, avize de expediţie etc.).

 

Acest curs este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și este recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educaţiei Naționale.
 
Cui se adresează?

 
Prezentarea cursului:

Cursul are o durata de 360 de ore, din care 120 de ore de teorie şi 240 de ore de practică, şi cuprinde 8 module structurate într-o sesiune teoretică şi o sesiune practică. Pentru obţinerea certificatului de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale şi Autoritatea Națională pentru Calificări, participanţii vor susţine un examen de absolvire bazat pe un test scris şi o probă practică.
 
Obiectivele cursului:
Acest curs urmăreşte:

Prin participarea la acest curs, veţi dobândi următoarele competenţe:
       1. Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare;
       2. Raportarea activităţii de vânzare;
       3. Aplicarea NPM şi PSI;
       4. Aplicarea procedurilor de calitate;
       5. Comunicarea la locul de muncă;
       6. Efectuarea muncii în echipă;
       7. Perfecţionarea profesională;
       8. Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării;
       9. Promovarea imaginii standului;
      10. Menţinerea stocurilor de rezervă;
      11. Verificarea stocurilor cu vânzările;
      12. Comunicarea cu clienţii;
      13. Crearea mediului ambiental necesar vânzării;
      14. Efectuarea vânzării;
      15. Încasarea contravalorii mărfii.
 
Metoda de training:
Cursul este interactiv, îmbinând elementele de teorie cu pregătirea practică, şi se concentrează pe aprofundarea cunoştinţelor în domeniul comerţului şi serviciilor.
 
Materiale de curs:

 

Conditii de acces:
Studii minime obligatorii (VIII-X clase), raportat la data absolvirii de către participant a studiilor.
.
.

Actele necesare înscrierii la curs sunt: B.I./C.I.; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); diploma de studii; fișă de înscriere tip.
 
N.B. Înscrierea presupune predarea tuturor documentelor menţionate mai sus responsabilului de curs al Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila. Simpla manifestare a interesului faţă de acest curs, exprimată telefonic sau prin e-mail, nu echivalează cu înscrierea.
 

Taxa de participare este de: 550 lei/participant (poate fi platită în 3 rate).
Pentru cursurile autorizate de ANC nu se aplică TVA la taxa de înscriere, conform art. 43 din O.G. nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Preţul include participarea la curs, materialele de curs, examinarea şi eliberarea certificatului de calificare şi a suplimentului descriptiv).

Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit, conform O.G. nr. 129/2000, fiind curs autorizat de ANC.
  
Relaţii şi înscrieri la sediul Fundaţiei: Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter (lângă Arhivele Statului/la 300 m de Casa Tineretului); tel. 0239/616.696, fax: 0239/612.142, e-mail: centru@cdimm.ro.