Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

CURS DE SPECIALIZARE ÎN OCUPAȚIA DE ”EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE”, COD COR 214946, 50 ORE

DATA PREVIZIONATĂ DE ÎNCEPERE A CURSULUI: MARTIE 2019!

DATA PREVIZIONATĂ DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE ABSOLVIRE: APRILIE 2019!

.

Ocupaţia de "Expert achiziţii publice" este o nouă ocupaţie, necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.


„Expertul în achiziţii publice” trebuie să aibă pregătire tehnică de specialitate sau pregătire economico-financiară sau pregătire juridică, dobândită în urma absolvirii unor studii superioare de lungă sau scurta durată cu diplomă de licenţă, precum şi acele cunoştinţe de utilizare a calculatorului, de comunicare interumană şi negociere care să îi permită să îndeplinească toate exigenţele acestei ocupaţii.


„Expertul în achiziţii publice” are capacităţile şi abilităţile necesare pentru a identifica şi evalua rapid nivelul de cunoaştere şi aplicare a cerinţelor legale, în general, şi a cerinţelor
esenţiale, în special, rezultate din legislaţia naţională referitoare la achiziţiile publice, în domeniul de activitate în care lucrează, dar şi activităţi specifice referitoare la participarea în
comisiile de evaluare sau negociere pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica sau a acordurilor cadru.


„Expertul achiziţii publice” analizează cerinţele legale şi are abilitatea de a înţelege corect, actele normative naţionale, aplicabile activităţilor desfăşurate de autorităţile contractante şi/sau aplicabile produselor şi/sau serviciilor si/sau lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate.


Ţinând cont de dinamica schimbărilor legislaţiei aplicabile şi a completărilor/modificărilor acesteia, expertul în achiziţii publice oferă toate informaţiile necesare la actualizarea bazelor de date legislative specifice activităţilor desfăşurate de autoritatea contractanta.


„Expertul achiziţii publice” sprijină şi consiliază personalul tehnic /economic de execuţie şi administrativ/juridic, în luarea unor decizii corecte privind achiziţionarea de produse / servicii/lucrări care să corespundă cerinţelor esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, în condiţii de deplină legalitate. In acest sens, expertul în achiziţii publice acordă consultaţii, la cerere, individuale sau în grup, pentru problemele apărute în instituţia respectivă, la însuşirea şi implementarea legislaţiei aplicabile.

.

Acest expert desfăşoară în principal următoarele activităţi:
- planifică achiziţiile publice;
- iniţiază şi lansează proceduri de achiziţii;
- derulează şi finalizează procedurile de achiziţii publice;
- administrează contractele.