Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

CURS DE SPECIALIZARE ÎN OCUPAȚIA DE “EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE”,
COD COR 242213, 80 ORE
DATA PREVIZIONATĂ DE ÎNCEPERE A CURSULUI: 01 NOIEMBRIE 2017!

PREȚ: 650 LEI

.

Ocupaţia este practicată în cadrul societăţilor de consultanţă privind accesarea fondurilor europene, în cadrul instituţiilor publice şi companiilor private. Societăţile şi companiile care accesează fonduri europene potrivit legislaţiei româneşti trebuie să respecte atât legile româneşti referitoare la accesarea fondurilor europene, cât şi legislaţia europeană.
Persoana care doreşte să obţină calificarea expert în accesare fonduri structurale şi de coeziune europene trebuie să urmeze un curs de specializare. Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional. Pentru a fi admisă la curs sau a candida la procesul de evaluare pentru calificarea de expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene trebuie să aibă studii superioare.

Cursul se adresează celor care:
Prezentarea cursului:
Cursul are o durata de 80 de ore (34 de ore de pregătire teoretică şi 46 de ore de pregătire practică), cuprinde 8 module, structurate într-o sesiune teoretică şi o sesiune practică, şi se desfăşoară la sediul Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila. Programul este flexibil putând fi adaptat nevoilor participanţilor:
Pentru obţinerea certificatului de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, participanţii vor susţine un examen de absolvire bazat pe un test grilă şi pe o probă practică, care poate consta într-un proiect individual/de grup pregătit pe parcursul sesiunilor de instruire sau în rezolvarea unor studii de caz.
 
Formatorii noştri:
Au o vastă experienţă teoretică şi practică în managenetul proiectelor și în accesarea de fonduri nerambursabile, fiind certificaţi ca Formatori, Manageri proiect și Experți accesare fonduri structurale și de coeziune europene, acordând consultanţă şi îndeplinind în domeniul proiectelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă (Banca Mondială, Fondul Europa, Phare, Fonduri Structurale – POSDRU, POCU, POR, POSCCE, PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII ŞI DEZVOLTĂRII MICROÎNTREPRINDERILOR DE CĂTRE ÎNTREPRINZĂTORII TINERI, START-UP NATION etc.) funcţii diverse (Manager proiect, Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, Asistent proiect, Responsabil financiar, Consultant în management etc.).
 
Obiectivele cursului de formare:
 
Metoda de training: 
Cursul este interactiv şi are un pronunţat caracter aplicativ, concentrându-se pe creşterea capacităţii participanţilor de a elabora proiecte fezabile. El se axează pe aplicarea directă a conceptelor, instrumentelor şi tehnicilor învăţate în cadrul sesiunilor teoretice, combinând experienţa unor profesionişti care lucrează de peste 22 de ani în domeniul accesării fondurilor rambursabile și nerambursabile cu metodologii utilizate la nivel internaţional. Astfel, pe parcursului acestui program de formare profesională vor fi abordate, fără a se limita însă la acestea:
Se va acorda o atenţie deosebită prezentării unor tehnici de implementare şi proiecte de succes.
După absolvire, participanţii vor dobândi următoarele competenţe profesionale, care le vor permite să lucreze în domeniul accesării de fonduri structurale și de coeziune europene:
1. Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
2. Aplicarea normelor de protecția mediului;
3. Menținerea unor relații de muncă eficace;
4. Pregătirea elaborării proiectului;
5. Documentarea în vederea realizării proiectului;
6. Stabilirea parteneriatelor;
7. Elaborarea proiectului.
.
Materiale de curs:
 
Condiţii minime de acces:
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență.
 
Actele necesare înscrierii la curs sunt: B.I./C.I.; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); ultima diplomă de studii; fișă de înscriere tip.
 
N.B. Înscrierea presupune predarea tuturor documentelor menţionate mai sus responsabilului de curs al Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila. Simpla manifestare a interesului faţă de acest curs, exprimată telefonic sau prin e-mail, nu echivalează cu înscrierea.
 
Taxa de participare este de: 650 lei/ participant (poate fi platită în 2 rate).
Pentru cursurile autorizate de ANC nu se aplică TVA la taxa de înscriere, conform art. 43 din O.G. nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Preţul include participarea la curs, materialele de curs, examinarea şi eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv).
 
Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform O.G. nr. 129/2000, fiind curs autorizat de ANC.
.
Relaţii şi înscrieri la sediul Fundaţiei: Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter (lângă Arhivele Statului/la 300 m de Casa Tineretului); tel. 0239/616.696, fax: 0239/612.142, e-mail: centru@cdimm.ro.