Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

CURS DE SPECIALIZARE ÎN OCUPAȚIA DE “MANAGER PROIECT”,
COD COR 242101, 80 ORE
AUTORIZATIE EXPIRATA, DAR VA RECOMANDAM CURSUL DE "EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE"

DE CE?

Accesarea şi absorbţia Fondurilor Structurale şi Fondurilor de Investiţii Europene (ESI), în perioada 2014-2020 (40 de miliarde de euro pot fi atrase prin proiecte fezabile în următorii 7 ani), constituie o nouă provocare pentru administraţia publică, pentru mediul de afaceri şi sectorul ONG de după perioada de programare 2007-2013.

Implementarea programelor operaționale 2007-2013 a arătat că  beneficiarii au avut dificultăți să  înțeleagă  care sunt oportunitățile disponibile pentru finanțarea proiectelor lor de investiții, atunci când era posibil să acceseze fondurile. De asemenea, beneficiarii fondurilor europene au găsit dificil accesul la informația relevantă pentru interesele lor, lucrul cu proceduri diferite pentru diverse scheme de împrumuturi nerambursabile, povara administrativă. Pentru a evita astfel de probleme la implementare şi pentru a asigura utilizarea cât mai eficientă a acestor fonduri, Fundaţia C.D.I.M.M. Brăila vine în întâmpinarea celor interesaţi cu un program de formare profesională de acualitate - „MANAGER PROIECT”, o profesie a cărei importanţă este recunoscută la nivel internaţional.


Ce oferim?

Fără să ne dăm seama, fiecare dintre noi este un manager de proiect, nevoit să gestioneze zilnic proiecte mai mici sau mai mari din arii diferite de activitate: sociale, comerciale, culturale etc. Totuşi, coordonarea unui proiect necesită o pregătire, cunoştinţe şi abilităţi specifice. În acest context, cursul nostru îşi propune să abordeze aspecte practice, metode şi instrumente care pot face viaţa managerului de proiect mai uşoară, în ceea ce priveşte planificarea, organizarea, implementarea, coordonarea şi controlul proiectelor mai mult sau mai puţin complexe.

Cursul este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (Autorizaţia cu seria BR nr. 000529 din 09.10.2013) și este recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Certificatul de absolvire şi suplimentul descriptiv vă dau dreptul de a profesa ca manager de proiect. Pentru recunoşterea internaţională a certificatului de absolvire obţinut în România este necesară apostilarea (în ţarile semnatare ale Convenţiei de la Haga). În vederea aplicării apostilei de către organele competente este necesară verificarea autenticităţii certificatului de către instituţia emitentă. Pentru verificarea autenticităţii certificatului de absolvire obţinut în urma cursului de formare profesională trebuie să vă adresaţi comisiei judeţeane care a autorizat furnizorul de formare profesională.

 

Cui se adresează?
Cursul se adresează celor
care:

 

Prezentarea cursului:
Cursul are o durata de 80 de ore (32 de ore de pregătire teoretică şi 48 de ore de pregătire practică), cuprinde 8 module, structurate într-o sesiune teoretică şi o sesiune practică, şi se desfăşoară la sediul Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila. Programul este flexibil putând fi adaptat nevoilor participanţilor:

Pentru obţinerea certificatului de absolvire, eliberat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, participanţii vor susţine un examen de absolvire bazat pe un test grilă şi pe o probă practică, care poate consta într-un proiect individual/de grup pregătit pe parcursul sesiunilor de instruire sau în rezolvarea unor studii de caz.

 

Formatorii noştri:

Au o vastă experienţă teoretică şi practică în managementul proiectelor, fiind certificaţi ca Formatori şi Manageri proiect, acordând consultanţă şi îndeplinind în domeniul proiectelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă (Banca Mondială, Fondul Europa, Phare, Fonduri Structurale – POSDRU, POR, POSCCE, PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII ŞI DEZVOLTĂRII MICROÎNTREPRINDERILOR DE CĂTRE ÎNTREPRINZĂTORII TINERI etc.) funcţii diverse (Manager proiect, Asistent proiect, Responsabil financiar, Consultant în management etc.).

 

Obiectivele cursului de formare:

 

Metoda de training:
Cursul este interactiv şi are un pronunţat caracter aplicativ, concentrându-se pe creşterea capacităţii participanţilor de a elabora si implementa proiecte fezabile. El se axează pe aplicarea directă a conceptelor, instrumentelor şi tehnicilor învăţate în cadrul sesiunilor teoretice, combinând experienţa unor profesionişti care lucrează de 20 de ani în domeniul managementului proiectelor cu metodologii utilizate la nivel internaţional. Astfel, pe parcursului acestui program de formare profesională vor fi abordate, fără a se limita însă la acestea:

Se va acorda o atenţie deosebită prezentării unor tehnici de implementare şi proiecte de succes.

După absolvire, participanţii vor dobândi următoarele competenţe profesionale, care le vor permite să lucreze în domeniul managementului de proiect:

  1. Stabilirea scopului proiectului;
  2. Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului;
  3. Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului;
  4. Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;
  5. Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect;
  6. Managementul riscurilor;
  7. Managementul echipei de proiect;
  8. Managementul comunicării în cadrul proiectului;
  9. Managementul calităţii proiectului.

 

Materiale de curs:

 

Condiţii de acces:
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență.

 

Actele necesare înscrierii la curs sunt: B.I./C.I.; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); diploma de studii; cerere de înscriere tip.

 

N.B. Înscrierea presupune predarea tuturor documentelor menţionate mai sus responsabilului de curs al Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila. Simpla manifestare a interesului faţă de acest curs, exprimată telefonic sau prin e-mail, nu echivalează cu înscrierea.

 
Taxa de participare este de: 650 lei/ participant (poate fi platită în 2 rate).

Pentru cursurile autorizate de ANC nu se aplică TVA la taxa de înscriere, conform art. 43 din O.G. nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Preţul include participarea la curs, materialele de curs, examinarea şi eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv).

 

Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform O.G. nr. 129/2000, fiind curs autorizat de ANC.

.

Relaţii şi înscrieri la sediul Fundaţiei: Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter (lângă Arhivele Statului/la 300 m de Casa Tineretului); tel. 0239/616.696, fax: 0239/612.142, e-mail: centru@cdimm.ro.