Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

Proiectul: „O afacere pentru viitor!”, cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilităţii lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activităţi independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Cod apel POCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană/105009

Schema de ajutor de stat: România Start Up Plus.

 

Partenerii de proiect, S.C. GIGA PROD S.R.L. și FUNDAȚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII (C.D.I.M.M.) BRĂILA, oferă servicii de formare profesională în domeniul antreprenorial, suport personalizat și sprijin financiar nerambursabil în valoare de 1.200.000 Euro (maxim 40.000 Euro/plan de afaceri selectat spre finanţare), în vederea demarării unor afaceri noi în mediul urban al Regiunii de dezvoltare Sud-Est.

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de ocupare al forței de muncă din Regiunea Sud-Est.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.   Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul antreprenorial a 300 de persoane din Regiunea Sud-Est, membri ai grupului țintă, care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban al regiunii, în perioada de implementare a proiectului.

2.   Stimularea înființării și dezvoltării a 30 de afaceri non-agricole în mediul urban al Regiunii Sud-Est, în perioada de implementare a proiectului.

 

Perioada de implementare: 16 ianuarie 2018-15 ianuarie 2021

 

Valoarea totală a proiectului este de 8.789.864,77 lei din care:

-     7.394.371,44 lei asistență financiară nerambursabilă acordată din FSE;

-     1.304.889,08 lei din Bugetul Național;

-     90.604,25 lei contribuția Beneficiarului.

Locația de implementare a proiectului:

Județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

Localitățile: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Focșani.

 

ETAPE:

I.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

I.4.1 Anunț demarare Activitatea I.4;

I.4.2 Model plan de afaceri;

I.4.3 Analiza financiară;

I.4.4 Grila de evaluare;

I.4.5 Metodologia de selectare a planurilor de afaceri;

I.4.6 Schema de minimis Romania Start Up Plus;

I.4.7 Ghidul solicitantului Romania Start Up Plus;

I.4.8 COMPLETARE LA ANUNȚUL PRIVIND DEMARAREA ACTIVITĂȚII I.4 SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI CE VOR FI FINANȚATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ”O afacere pentru viitor!”, POCU/82/3/7/105009, postat în data de 26 octombrie 2018;

I.4.9 Amânare publicare rezultate ale procesului de selectare a planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului ”O afacere pentru viitor!”, POCU/82/3/7/105009; postat în data de 17 decembrie 2018;

I.4.10 Lista provizorie cu rezultatele evaluării planurilor de afaceri în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105009; postat în data de 21 decembrie 2018;

I.4.11 Lista finală cu rezultatele evaluării planurilor de afaceri în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105009, după soluționarea contestațiilor; postat în data de 07 ianuarie 2019.

Rezultate așteptate:

  • minim 30 de planuri de afaceri propuse de reprezentanți ai grupului țintă din Regiunea Sud-Est vor fi aprobate de un juriu.

 

PARTENERIATUL PROIECTULUI:

BENEFICIAR: S.C. GIGA PROD S.R.L.

Mun. Braila, Strada 1 Decembrie 1918, bloc F3, parter

Tel. 0239/611058

E-mail: office@gigaprod.ro

Web: www.gigaprod.ro


PARTENER NAȚIONAL 1:

Fundaţia C.D.I.M.M. Brăila

Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter, Brăila (300 m de Casa Tineretului/lângă Arhivele Statului)

Tel. 0239/616696

Web site: www.cdimm.ro

E-mail: centru@cdimm.ro

 

Facebook:

https://www.facebook.com/oafacerepentruviitor/

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi

http://www.fonduri-ue.ro/