Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

Proiect POSDRU in derulare

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni !

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlul proiectului: “EGALITATE DE ŞANSE ŞI DE GEN ŞI PARTICIPARE ACTIVĂ PE PIAŢA MUNCII DIN REGIUNEA SUD-EST”
Contract nr. POSDRU/146/6.3/G/134294
Beneficiar: S.C. MONOPRIX S.R.L.
Partener naţional 1: Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila


DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 02 mai 2014 – 01 noiembrie 2015
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 1.737.560 lei
VALOAREA ELIGIBILĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ACORDATĂ DIN FSE: 1.465.475,48 lei
VALOAREA ELIGIBILĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ACORDATĂ DIN BUGETUL NAŢIONAL: 185.206,52 lei
CONTRIBUŢIA PROPRIE A BENEFICIARULUI: 76.878 lei
CONTRIBUŢIA PROPRIE A PARTENERULUI NAŢIONAL 1: 10.000 lei

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: Sud-Est
Județele: Brăila, Constanţa, Galaţi, Tulcea
Localităţile: Brăila, Galaţi, Mahmudia, Mangalia
Mediul: rural și urban

.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă prevenirea discriminării pe criterii de gen şi dezvoltarea profesională a 540 de persoane (femei, personal al autorităţilor publice centrale şi locale, personal al organizaţiilor societăţii civile) din Regiunea Sud-Est.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului:
1) Creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la principiul egalității de șanse și de gen a 540 de persoane din Regiunea Sud-Est.
2) Creșterea gradului de participare la programe de formare profesionala a 540 de persoane din Regiunea Sud-Est.
3) Dezvoltarea abilităților antreprenoriale a 60 de persoane din Regiunea Sud-Est în vederea inițierii unei afaceri.

GRUPUL ŢINTĂ al proiectului este format din 540 de persoane din Regiunea Sud-Est, din care:
- 420 de femei;
- 80 de persoane reprezentând personal al autorităţilor publice centrale şi locale;
- 40 de persoane reprezentând personal al organizaţiilor societăţii civile.

ACTIVITĂŢILE proiectului:
1. Managementul proiectului;
2. Achiziţii publice;
3. Campania de informare si publicitate a proiectului;
4. Recrutarea, înscrierea, selecţia, constituirea grupului ţintă;
5. Campanii de informare şi conştientizare privind egalitatea de şanse şi de gen
6. Autorizarea programelor de formare profesională destinate persoanelor din grupul ţintă, conform O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
7. Furnizarea programelor de formare profesională, conform O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
8. Asistenţa în vederea iniţierii unei afaceri.

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ (PFP) organizate în cadrul proiectului:

PFP
Dată începere curs
Locație
Furnizor de PFP

PFP

Dată începere curs
Locație
Furnizor de PFP
Agent curăţenie, calificare nivelul I;
Septembrie 2014
Brăila
Fundația C.D.I.M.M. Brăila
Competenţe antreprenoriale, specializare;
Mai 2015
Brăila
Fundația C.D.I.M.M. Brăila
Baby sitter, calificare nivelul I;
Septembrie 2014
Brăila, Mangalia
S.C. MONOPRIX S.R.L.
Contabil, specializare;
Iulie 2014 – grupa I
Mai 2015 – grupa II
Brăila
S.C. MONOPRIX S.R.L.
Cameristă, calificare nivelul I;
 
Mai 2015- grupa II
Mahmudia
S.C. MONOPRIX S.R.L.
Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, specializare;
Decembrie 2014
Brăila
Fundația C.D.I.M.M. Brăila
Cofetar-patiser, calificare nivelul II;
Iunie 2014
Martie 2015
Brăila, Galați
S.C. MONOPRIX S.R.L.
Expert achiziții publice, specializare;
Iunie 2015
Brăila
Fundația C.D.I.M.M. Brăila
Îngrijitor bătrâni la domiciliu, calificare nivelul I;
Martie 2015
Mai 2015
Brăila, Mangalia
S.C. MONOPRIX S.R.L.
Expert în securitate şi sănătate în muncă, perfecţionare;
Septembrie/
octombrie 2015
Brăila
Fundația C.D.I.M.M. Brăila
Lucrător în comerţ, calificare nivelul I;
Iulie 2014 – grupa I
Iulie 2015- grupa II
Brăila
Fundația C.D.I.M.M. Brăila
Inspector (referent) resurse umane, specializare;
Septembrie/
octombrie 2015
Brăila
Fundația C.D.I.M.M. Brăila
Manichiurist-pedichiurist, calificare nivelul I;
Martie 2015
Brăila
Fundația C.D.I.M.M. Brăila
Manager proiect, specializare;
Iunie 2014
Brăila
Fundația C.D.I.M.M. Brăila
Ospătar, calificare nivelul II.
Octombrie 2014
Mangalia
S.C. MONOPRIX S.R.L.
Ospătar, specializare.
Septembrie 2015
Brăila
S.C. MONOPRIX S.R.L.

.

Situație PFP

Cursuri ce vor fi demarate în luna iulie 2015: Lucrător în comerț, grupa II, Brăila;

Cursuri în desfășurare: 1. Ospătar, Mangalia;

Cursuri finalizate: 1. Manager proiect, Brăila;

                                  2. Contabil, grupa I, Brăila;

                            3. Lucrător în comerț, grupa I, Brăila;

                                4. Agent curățenie clădiri și mijloace de transport, Brăila;

                                5. Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, Brăila;

                                6. Cofetar-patiser, grupa I, Brăila;

                                7. Baby sitter, grupa I, Brăila;

                                8. Baby sitter, grupa a II-a, Mangalia;

                                9. Manichiurist-pedichiurist, Brăila;

                                10. Competențe antreprenoriale, Brăila.

.

REZULTATE ANTICIPATE ȘI INDICATORI:
* 3 programe de formare profesionala subcontractate (”Contabil”, ”Agent curățenie”, ”Manichiură-pedichiură”);
* 540 de persoane incluse în grupul țintă al proiectului;
* 44 de campanii de informare şi conştientizare privind egalitatea de şanse şi gen organizate;
* 540 de persoane informate şi conştientizate privind egalitatea de şanse şi gen;
* 7 programe de formare profesională autorizate/reautorizate;
* 22 de programe de formare profesionala derulate, din care 13 programe de re/calificare si 9 programe de specializare/ perfecţionare;
* 540 de participanţi la programe de formare profesională, din care:
   - 345 de participanţi la programe de re/calificare;
   - 195 de participanţi la programe de specializare/perfecţionare;
   - 459 (85% din grupul țintă) de persoane certificate;
* 60 de persoane asistate pentru iniţierea unei afaceri;
* 1 concurs cu premii pentru cele mai bune idei și planuri de afaceri organizat;
* 6 premii acordate;
* 6 persoane – femei – demarează o activitate independentă.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
- grupul ţintă al proiectului trebuie să aibă domiciliul sau reşedinţa în regiunea de implementare a proiectului;
- să facă parte din una din cele 3 categorii eligibile ale proiectului (femei, personal al autorităților publice centrale și locale, personal al organizațiilor societății civile);
- să corespundă din punct de vedere al studiilor (studii minime obligatorii - studii superioare) pentru înscrierea la programul de formare;

- să fie apt din punct de vedere medical pentru înscrierea la programul de formare profesională.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:
În copie:
- B.I./C.I.
- certificatul de naștere;
- certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
- hotărârea judecătorească de divorț (dacă este cazul);
- ultima diplomă de studii;

În original:
- FÎGT (formular tipizat);
- Declaraţia/Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tipizat);
- Declaraţia privind apartenenţa la categoria de grup ţintă (formular tipizat);
- Cererea de înscriere (formular tipizat);
- adeverința de la locul de muncă (dacă este cazul - formular tipizat);
- adeverința de la medicul de familie cu mențiunea “Apt pentru cursuri”;
- analize medicale.

.

CONTACT:

Pentru orice informaţii, ne puteţi contacta zilnic între orele 9:00 - 17:00.
BENEFICIAR PROIECT - S.C. MONOPRIX S.R.L. - ŞCOALA “BELLA ITALIA”
Str. Plevna, nr. 176, Brăila
Tel./fax: 0239/610558
E-mail: monoprix@bella-italia.ro
Web site: www.sanse-egale-femei.ro
Înscrieri la: 0747/117773
E-mail: scoala@bella-italia.ro
.

PARTENER NAȚIONAL 1: Fundaţia C.D.I.M.M. Brăila
Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter, Brăila (300 m de Casa Tineretului/lângă Arhivele Statului)
Tel. 0239/616696

Fax: 0239/612142
Web site: www.cdimm.ro
E-mail: centru@cdimm.ro

Înscrieri la: 0735/875890, 0735/875892

.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro