Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

 

“Piaţa muncii: Oportunităţi pentru viitor prin şanse egale pentru femei”

  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni!”, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3   “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, contract nr. POSDRU/97/6.3/S/59898

  

BENEFICIAR: AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ IAȘI, www.ajofmiasi.ro

PARTENERI:

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 01 Martie 2011 – 28 Februarie 2014

 

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 16.529.832 lei

 

CONTRIBUŢIA PROPRIE A BENEFICIARULUI: 1.785.507 lei

 

REGIUNILE DE IMPLEMENTARE: Nord-Est, Sud-Est și Nord-Vest

   

OBIECTIVUL GENERAL:

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea accesului pe piaţa muncii al femeilor prin calificare/recalificare/specializare/perfecţionare şi promovarea unei societăţi inclusive în ceea ce priveşte egalitatea de şanse susţinută prin activităţi pe termen lung.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Proiectul susține activitați viabile ce se vor concentra pe măsuri de promovare a egalitații de șanse și de gen cu accent pe:

pentru a raspunde în mod corespunzător nevoilor unei piețe a muncii în care femeile sunt discriminate.

 

PROMOVAREA ȘI PUBLICITATEA PROIECTULUI:

 

PUBLICAŢII:

 

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 

GRUPUL ŢINTĂ al proiectului este format din:

  
ACHIZIŢII: 

1. Invitaţie de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică articole de papetărie, articole de birou şi accesorii de birou - INVITATIE; data postării: 01.08.2011;

2. Invitaţie de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică cartuşe toner - INVITAŢIE; data postării 02.08.2011;

3. Invitaţie de participare la procedura de atribuire a constractului de achiziţie publică materiale consumabile - produse de curăţenie - INVITAŢIE; data postării 05.08.2011;

4. Anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică articole de papetărie, articole de birou şi accesorii de birou; data postării 09.08.2011;

5. Anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică cartuşe toner; data potării 10.08.2011;

6. Anunţ de atribuire a constractului de achiziţie publică materiale consumabile - produse de curăţenie; data postării 15.08.2011.

  

REZULTATE AŞTEPTATE:

Proiectul vine în întimpinarea nevoilor femeilor prin:

    In cadrul acestor centre, pe langă serviciile de informare privind piața muncii, consiliere profesională, medierea muncii și formare profesională vor fi oferite și servicii specializate de testare psihoaptitudinală, pentru identificarea aptitudinilor și abilităților femeilor , în vederea creșterii șanselor de a gasi un loc de muncă.

 

CONTACT:

Str. Anastasie Panu, nr. 28, bl. "Anastasie Panu 2B", Tr. 7 parter (repere BRD, Hotel Europa), Iaşi

Tel. fix/fax 0332/140.660; Mobil: 0736/302.039

E-mail: office@femeipentruviitor.ro

 

Str. Hortensiei, nr. 1A, Baia Mare (incinta A.J.O.F.M. Maramureş)

Tel. fix: 0262/227.820

E-mail:officenv@femeipentruviitor.ro

 

Str. Domnească, nr. 191, Galaţi (incinta A.J.O.F.M. Galaţi)

Tel. fix: 0236/412.262

E-mail:officese@femeipentruviitor.ro

 

Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter (lângă Arhivele Statului/ 300 m de Casa Tineretului)

Tel. fix: 0239/616.696, 0371/302.941, Fax: 0239/612.142

E-mail: centru@cdimm.ro.

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.