Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

sigla

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni !

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”

Titlul proiectului: “SOLUŢII INTEGRATE DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSOANE NEOCUPATE PE PIAŢA MUNCII DIN REGIUNILE SUD-EST ŞI NORD-EST, PRIN PREGĂTIRE SPECIFICĂ ŞI SUPORT DE ANGAJARE ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII LEMNULUI”

Contract nr. POSDRU/183/5.1/S/151332

Beneficiar: S.C. GIGA PROD S.R.L.

Partener naţional 1: Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 25 februarie 2015 - 24 decembrie 2015


VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ A PROIECTULUI: 2.731.162 lei din care:

Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din FSE: 2.360.841,01 lei

Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din bugetul naţional: 233.489,77 lei

Contribuţia proprie a beneficiarului: 136.831,22 lei

.

LOCAȚIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

Regiunile: Sud-Est și Nord-Est

Judeţele: Brăila și Bacău

Localitățile: Brăila și Comănești

.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Creşterea gradului de participare pe piața muncii a persoanelor neocupate (șomeri, șomeri de lungă durată, șomeri peste 45 de ani, șomeri tineri și șomeri de lungă durată tineri) din regiunile Sud-Est și Nord-Est.

.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

• Îmbunătățirea capacității de căutare proactivă unui loc de muncă a 196 de persoane neocupate (șomeri, șomeri de lungă durată, șomeri peste 45 de ani, șomeri tineri și șomeri de lungă durată tineri) din Regiunile Sud-Est și Nord-Est .

• Îmbunătățirea competențelor profesionale a 179 de persoane neocupate (șomeri, șomeri de lungă durată, șomeri peste 45 de ani, șomeri tineri și șomeri de lungă durată tineri) din Regiunile Sud-Est și Nord-Est.

.

GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI:

• 196 de persoane neocupate din Regiunile Sud-Est și Nord-Est, din care:

• 115 șomeri,

• 45 șomeri de lungă durată,

• 10 șomeri peste 45 de ani,

• 10 șomeri tineri,

• 16 șomeri de lungă durată tineri.

.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

1. Managementul proiectulu;

2. Achiziţii de produse sau servicii;

3. Campania de informare şi publicitate a proiectului: urmăreşte informarea publicului privind implicarea Uniunii Europene în realizarea proiectului, asigurarea vizibilităţii continue şi transparenţei gestionării fondurilor nerambursabile, şi mediatizarea derulării proiectului, a obiectivelor şi a rezultatelor acestuia;

4. Identificarea, recrutarea, înscrierea, selecția și constituirea grupului țintă;

5. Furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională, medierea munci;

6. Furnizarea programelor de formare profesională, conform O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților:

• Curs Tapițer: nivelul I de calificare: 360 ore (120 ore teorie și 240 ore practică); Brăila: 3 cursuri; Comănești: 1 curs;

• Curs Tâmplar universal: nivelul II de calificare: 720 ore (240 ore teorie și 480 ore practică); Brăila: 2 cursuri; Comănești: 1 curs.

.

REZULTATE ANTICIPATE:

• 196 de persoane neocupate vor beneficia de servicii de informare și consiliere profesională individuală sau de grup, și de mediere a muncii, din care:

• 179 de persoane vor participa la 7 programe de calificare (“Tâmplar universal” și “Tapițer”) într-un domeniu economic aflat în dezvoltare - industria lemnului;

• 161 de persoane vor fi certificate;

• 13 persoane se vor angaja în termen de 6 luni – acces pe piața muncii.


BENEFICIAR: S.C. GIGA PROD S.R.L.

Mun. Braila, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 65

Tel: 0239/611058

Fax:0239/611689

E-mail: office@gigaprod.ro

Web: www.gigaprod.ro


PARTENER NAȚIONAL 1:

Fundaţia C.D.I.M.M. Brăila

Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter, Brăila (300 m de Casa Tineretului/lângă Arhivele Statului)

Tel. 0239/616696

Fax: 0239/612142

Web site: www.cdimm.ro

E-mail: centru@cdimm.ro

.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro